Hæfnikröfur

Hæfnikröfur

Heilbrigðisritari

 • býr yfir samskiptafærni til að geta átt samskipti við ólíka einstaklinga með ólíkar þarfir og getur tekist á við erfið samskipti, 
 • þekkir siðareglur, sýnir siðferðisvitund og gætir þagmælsku í störfum sínum, 
 • býr yfir góðri tölvukunnáttu og kann að nota ýmis sérhæfð forrit sem notuð eru á heilbrigðisstofnunum við gerð vaktaáætlana og sjúklingabókhalds,
 • hefur þekkingu á varðveislu upplýsinga, skráningakerfum og upplýsingaleit, 
 • hefur þekkingu á skjalavörslu og tölvuskráningu, 
 • þekkir verklagsreglur sem varða pantanir og vörustjórnun, 
 • er fær um að vinna sjálfstætt, sýna frumkvæði og geta forgangsraðað verkefnum eftir því sem við á, 
 • hefur tileinkað sér fagmennsku og vinnur samkvæmt þeim gæðaviðmiðum og lagareglum sem um störf hans gilda, 
 • þekkir þau lög og reglugerðir sem viðkoma starfi og starfsvettvangi og getur veitt almennar upplýsingar er varða þjónustu og/eða úrræði, 
 • vinnur eftir gæðaviðmiðum/gæðahandbók, þekkir vinnuvernd og öryggisferla á vinnustað og er fær um að veita skyndihjálp ef slys eða óhöpp ber að höndum og 
 • er fær um að tileinka sér nýjungar í starfi og er meðvitaður um mikilvægi þess.